חולי פוליו שחלו בשטח מדינת ישראל לפני הקמתה זכאים לפיצוי
בית המשפט העליון פסק, כי חולי פוליו שחלו בשטח מדינת ישראל לפני הקמת המדינה - זכאים לפיצוי על פי חוק פיצוי לנפגעי פוליו.
חולי פוליו שחלו בשטח מדינת ישראל לפני הקמתה זכאים לפיצוי
24/3/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570