בית המשפט לא יחליף את שיקול דעתו בשיקול הדעת של הוועד - כל עוד פועל הוועד בתום לב
בית המשפט השלום פסק, כי ועד המושב השיתופי רשאי לקבל החלטה האוסרת על חבר להציב אנטנה סלולארית בשטח המשבצת המושכר לו.
בית המשפט לא יחליף את שיקול דעתו בשיקול הדעת של הוועד - כל עוד פועל הוועד בתום לב
21/3/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570