הגבלת אפשרות "רצף פיצויים" לצורך קבלת פטור ממס
בחוזר פרטים אודות תיקון 173 לפקודת מס הכנסה בנושא החלת תקרות לקופות גמל לפיצוי פיטורין עליהן ניתן להחיל רצף פיצויים .
הגבלת אפשרות "רצף פיצויים" לצורך קבלת פטור ממס
15/3/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570