עדכונים בתחום המים - מרץ 2010
בחוזר עדכון תעריפי המים ליום 1 בינואר 2010, קביעת תעריפים למי קולחין המופקים ממט"ש – שימוע, הקצאת מים לחקלאות ל- 2010, "שאיבה שנייה" - נוהל תמיכות של רשות המים ועוד.
עדכונים בתחום המים - מרץ 2010
25/10/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570