השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר
בחוזר עיקרי הודעת מינהל מקרקעי ישראל בדבר שכירות קרקע חקלאית לזמן קצר לעונת התשע"א 2010 -2011.
השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר
8/3/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570