שינוי ייעוד קרקע חכורה במגזר העירוני אינו מחייב את השבתה
בית המשפט העליון פסק, כי שינוי ייעוד קרקע חכורה במגזר העירוני אינו מחייב את השבתה. בחוזר עיקרי פסק הדין וכן התייחסותו של עו"ד מיכה דרורי, ראש המחלקה המשפטית של התנועה הקיבוצית לסוגיה זו.
שינוי ייעוד קרקע חכורה במגזר העירוני אינו מחייב את השבתה
8/3/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570