ניתן להעסיק עובד זר, שהיתר העסקתו רשום על שם אחד השותפים, בתחומים בהם ניתן ההיתר
בית הדין האזורי לעבודה פסק, כי שותף רשאי להעסיק בשותפות עובד זר שהיתר העסקתו רשום על שם השותף, בתחומים בהם ניתן ההיתר.
ניתן להעסיק עובד זר, שהיתר העסקתו רשום על שם אחד השותפים, בתחומים בהם ניתן ההיתר
3/3/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570