אושרה הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל
מועצת מקרקעי ישראל אישרה את הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל. בחוזר עיקרי הרפורמה.
אושרה הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל
25/2/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570