אושרה הרפורמה בהליכי הבינוי
מטרת הרפורמה הינה קיצור וייעול הליכי הבינוי, תוך שיפור באיכות הבנייה. בחוזר עיקרי הרפורמה.
אושרה הרפורמה בהליכי הבינוי
23/2/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570