נדחתה הצעת חוק המים בדבר קביעת תעריף אחיד למים
בחוזר פרטי התנגדות הממשלה להצעת חוק המים בדבר קביעת תעריף אחיד למים.
נדחתה הצעת חוק המים בדבר קביעת תעריף אחיד למים
18/2/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570