עדכון מפת אזורי עדיפות לאומית
הממשלה החליטה על עדכון מפת אזורי עדיפות לאומית. בחוזר מובאים פרטים על המודל החדש.
עדכון מפת אזורי עדיפות לאומית
9/2/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570