חישוב נפרד או מאוחד - התקבל ערעור נוסף של בני זוג
פורסם פסק דין נוסף העוסק בסוגיית הזכאות לחישוב מס נפרד בגין משכורתיהם של בעל ואישה העובדים באותו העסק.
חישוב נפרד או מאוחד - התקבל ערעור נוסף של בני זוג
7/2/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570