חברות באגודה שיתופית תקבע בשילוב של מבחנים אובייקטיביים וסובייקטיביים
האגודות השיתופיות קבע, כי לצורך ההכרעה בעניין הפסקת חברות באגודה שיתופית של מושב, של חבר שאינו גר במושב, יש לשלב מבחן אובייקטיבי - הפסקת המגורים בפועל, עם מבחן סובייקטיבי שעיקרו הוכחת כוונה להתנתק ממקום המגורים.
חברות באגודה שיתופית תקבע בשילוב של מבחנים אובייקטיביים וסובייקטיביים
3/2/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570