דחיית פתיחת חשבון בנק לצורך היטל צריכה עודפת ( היטל בצורת)
אושרה דחיית פתיחת חשבון הבנק לצורך היטל צריכה עודפת (היטל בצורת), מ- 1.2.10 ל- 31.3.10. דחייה זו היא לגבי ישובים אשר התקינו שעוני מדידה נפרדים, לצורך קריאה של הצריכה הביתית והגינון הפרטי.
דחיית פתיחת חשבון בנק לצורך היטל צריכה עודפת ( היטל בצורת)
25/10/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570