ביטוח לאומי - רבעון ינואר 2010 - עדכונים
החל מרבעון ינואר 2010 חלו שינויים בנתוני הדיווח לביטוח לאומי. כתוצאה משינויים אלו יחולו שינויים גם בבסיסי המשקים.
ביטוח לאומי - רבעון ינואר 2010 - עדכונים
19/1/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570