עדכוני חקיקה שפורסמו לאחרונה
בחוזר עדכוני חקיקה שפורסמו לאחרונה: העלאת שיעורי ההפרשה לפנסיית חובה, תמריץ להגשת דוח המס לשנת המס 2009 וחובת דיווח בגין תכנוני מס.
עדכוני חקיקה שפורסמו לאחרונה
10/1/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570