תוכנית לקידום הסחר עם הודו וסין
משרד התעשייה והמסחר ממשיך בקידום תוכנית, אשר מטרתה עידוד חברות ישראליות בהרחבת היקף הסחר בהודו ובסין. בחוזר עיקרי הסיוע על פי התוכנית.
תוכנית לקידום הסחר עם הודו וסין
12/11/2012
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570