סיוע לקליטת עובדים נוספים בשכר גבוה
בחוזר עיקרי פרסום של משרד הכלכלה והתעשייה בדבר "תכנית שכר גבוה". התכנית מסייעת למשקיעים, המעוניינים להקים או להרחיב עסקים, או להעתיקם לאזורי עדיפות לאומית בשכר גבוה.
הסיוע יינתן בדרך של הקצאה תחרותית. המועד האחרון להגשת בקשות הינו ה-12 בספטמבר 2017.
סיוע לקליטת עובדים נוספים בשכר גבוה
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570