תכנית סיוע להעלאת הפריון למפעלי התעשייה במחוז הצפון
בחוזר עיקרי תכנית הסיוע של משרד הכלכלה והתעשייה להגדלת הפריון במפעלי התעשייה במחוז הצפון. ניתן להגיש את הבקשות לסיוע החל מתאריך 4 בספטמבר 2017 ועד לתאריך 3 בדצמבר 2017 בשעה 15:00.
תכנית סיוע להעלאת הפריון למפעלי התעשייה במחוז הצפון
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570