חובת דיווח מקוון לרשויות מס ערך מוסף - שאלות ותשובות
בחוזר תשובות לשאלות אופייניות, המגיעות למשרדנו, בעקבות החלת חובת דיווח מקוון לרשויות מס ערך נוסף. התשובות מבוססות על הנחיות רשות המסים ועל תיקון 37 לחוק מס ערך מוסף.
חובת דיווח מקוון לרשויות מס ערך מוסף - שאלות ותשובות
11/2/2010
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570