שווי שימוש ברכב ייעשה על פי התקנות - גם באם מותקן ברכב יומן ממוחשב
בחוזר עדכון בדבר פסיקת בית המשפט המחוזי, החוזרת וקובעת, כי הדרך לקביעת שווי השימוש ברכב הינה אך ורק על פי תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב).
שווי שימוש ברכב ייעשה על פי התקנות - גם באם מותקן ברכב יומן ממוחשב
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570