מחיקת חובות בוועד מקומי
בחוזר עדכון בדבר חוזר מנכ"ל משרד הפנים, אודות נוהל מחיקת חובות לרשויות המקומיות, ובכלל זה לוועד מקומי. הנוהל חל על כל חוב המגיע לוועד המקומי.
מחיקת חובות בוועד מקומי
29/1/2013
העתקת קישורmbt@mbtcpa.co.il פקס:03-6382815 טל' 03-6382811 חומה ומגדל 2 ת.ד. 57008, ת"א 61570